Menu

Tâm Trần Vĩnh Tường Tiêu Âm GypTone

Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết

Tấm thạch cao đục lỗ Gyptone

 

Gyptone BIG Line 6

 

Tính năng

 • Tấm đục lỗ tiêu âm với lõi thạch cao tỷ trọng cao,

 • Chức năng tiêu âm (hút âm) cao,

 • NRC = 0.50

Mẫu đục lỗ: Rãnh thẳng 6m x 80mm

 

Ứng dụng

Dùng cho các hệ trần và hệ ốp tường có tác dụng tiêu âm cao.  

Tiêu chuẩn và chứng nhận

 • ASTM C 1396;

 • BS 1230 ;

 • EN 520 ;

 • ASTM D-5116

Quy cách

Độ dày (mm)

Rộng & Dài (mm)

Mẫu đục lỗ (mm)

Cạnh tấm

12.5

1200 x 2400

Rãnh 6x80

2 cạnh vát

 

Gyptone BIG Quattro 41

 

 

Tính năng

 • Tấm đục lỗ tiêu âm với lõi thạch cao tỷ trọng cao

 • Chức năng tiêu âm (hút âm) cao

 • NRC = 0.60

Mẫu đục lỗ: Vuông 12mm x 12mm

Ứng dụng

Dùng cho các hệ trần và hệ ốp tường có tác dụng tiêu âm cao.

Tiêu chuẩn và chứng nhận

 • ASTM C 1396;

 • BS 1230 ;

 • EN 520 ;

 • ASTM D-5116

Quy cách

Độ dày (mm)

Rộng & Dài (mm)

Mẫu đục lỗ (mm)

Cạnh tấm

12.5

1200 x 2400

Vuông 12x12

2 cạnh vát

 

 

Gyptone BIG Sixto 63

 

Tính năng

 • Tấm đục lỗ tiêu âm với lõi thạch cao tỷ trọng cao
 • Tính năng tiêu âm (hút âm) cao
 • Hệ số tiêu âm NRC = 0.55 

 

Mẫu đục lỗ:Vuông 12mm x 12mm

Ứng dụng

Dùng cho các hệ trần và hệ ốp tường có tác dụng tiêu âm cao.

 

Tiêu chuẩn và chứng nhận

 • ASTM C 1396;

 • BS 1230 ;

 • EN 520 ;

 • ASTM D-5116

Quy cách

Độ dày (mm)

Rộng & Dài (mm)

Mẫu đục lỗ (mm)

Cạnh tấm

12.5

1200 x 2400

Vuông 12x12

2 cạnh vát

Sản phẩm liên quan

0903 269 968 / 0912 786 564